Lord Shiva Aarti with Lyrics

  • Post category:En

Lord Shiva Aarti – Get Lord Shiva Aarti with Lyrics.

Want Shiv Aarti in Hindi Get it from Here – शिव जी की आरती

Chant Shiv Tandav Stotram Lyrics to get the blessing of Lord Shiva.

Lord Shiva Aarti

Jai Shiv Omkara, Prabhu Jai Shiv Omkara,
Brahma Vishnu Sadashiv Arddhangi Dhara.
Om Har Har Mahadev …….

Ekanan Chaturanan Panchanan Rajae,
Hansasan Garudasan Vrishvahan Sajae.
Om Har Har Mahadev …….

Do Bhuj Char Chaturbhuj Das Bhuj Ati Sohe,
Trigun Roop Nirakhta Tribhuvan Jan Mohe.
Om Har Har Mahadev …….

Akshmala Vanmala Rundmala Dhari,
Chadan Mrigmad Chanda Bhale Shashi Dhari.
Om Har Har Mahadev …….

Shwetambar Pitambar Baghambar Ange,
Sankadik Garunadik Bhootadik Sange.
Om Har Har Mahadev …….

Kar ke Madhya Kamandalu Chakra Trishool Dharta,
Jagkarta, Jagbharta, Jagsanharkarta.
Om Har Har Mahadev …….

Brahma Vishnu Sadashiv Jaanat Aviveka,
Pranvaakshar me Shobhit Yah Tinon Eka.
Om Har Har Mahadev …….

Kashi Me Vishwanath Virajat Nandi Bramhachari,
Nit Uthi Bhog Lagavat Mahima Ati Bhari.
Om Har Har Mahadev …….

Trigun Swami ji Ki Aarti Jo Koi Nar Gave,
Kahat Shivanand Swami Manvanchhit Phal Pave.
Om Har Har Mahadev …….

Know more about Lord Shiva from Wikipedia.

Shri Sanjay Ji

All the post of this site are written and managed by Shri Sanjay Ji. इस साईट की सभी प्रकाशन श्री संजय जी के द्वारा लिखी और मैनेज की जाती है.

Leave a Reply